Reishi Mushroom Spore bột ≥98%

Reishi Mushroom Spore bột ≥98%

100% tinh khiết hỏng vỏ reishi spore nấm bột ≥98% linh - Lingzhi ở Quảng Đông, linh hay Lingzhi đề cập đến một trong những loại nấm linh chi Lucidum. Nó giữ một vị trí chi phối và danh dự ở Châu á, một khu vực giàu nơi nó đã được sử dụng như là một dược liệu nấm mạnh mẽ cho qua...

Nói chuyện ngay