Trang chủ > Dịch vụ OEM

Klife thực hiện các dịch vụ OEM cho viên nang Flling, tư nhân nhãn, túi nhỏ đóng gói theo yêu cầu của khách hàng. Tất cả các dịch vụ OEM đưa vào thực hành trong nhiều năm. Hầu hết các yêu cầu của khách hàng có thể được hài lòng.